Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Doel

Private Drivers respecteert uw privacy en vindt het belangrijk dat u weet hoe wij omgaan met de informatie die wij ontvangen via onze website https://www.privatedrivers.be/ (de "Site") en via ons on-demand productiviteitssysteem, ons ondersteuningsplatform, mobiele applicaties en tools en diensten die worden aangeboden op de Site en mobiele applicatie (de "Service"). Dit Privacybeleid legt onze informatiepraktijken uit, het soort informatie dat we kunnen verzamelen, hoe we die informatie gebruiken en delen, en hoe u zich kunt afmelden voor een gebruik of die informatie kunt corrigeren of wijzigen. Dit Privacybeleid is door middel van verwijzing opgenomen in de voorwaarden van Private Drivers (de "Voorwaarden"). Alle andere termen die niet in dit Privacybeleid worden gedefinieerd, hebben de betekenis die wordt uiteengezet in de Voorwaarden die op verzoek beschikbaar zijn.

Toepassingsgebied

Zoals gebruikt in dit Privacybeleid, betekent de term "Persoonlijke Informatie" alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die Private Drivers in het kader van onze bedrijfsvoering verzamelt en verwerkt, inclusief op de Site en het platform van Private Drivers. Dit beleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke Informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Het gebruik van de informatie die via onze service wordt verzameld, is beperkt tot het doel van het verlenen van de service waarvoor de klant van Private Drivers ons heeft ingeschakeld.

Private Drivers voldoet aan de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR) met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie. Indien er een conflict bestaat tussen de termen in dit privacybeleid en het GDPR, is het GDPR van toepassing. Om meer te weten te komen over het Privacy Shield programma, en om onze certificering te bekijken, ga dan naar https://gdpr-info.eu/.

Dit beleid is van toepassing op alle operationele divisies, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en filialen van Private Drivers en alle aanvullende dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of filialen van Private Drivers die wij vervolgens kunnen oprichten.

Soorten informatie die we verzamelen en hoe we ze gebruiken

Informatie die klanten verstrekken

Wanneer u een account aanmaakt, gebruik maakt van de Diensten, diensten of informatie aanvraagt of rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om sommige of alle van de volgende soorten informatie te verstrekken:

- Account informatie: Wanneer u zich registreert om de Dienst te gebruiken, verzamelen wij uw volledige naam, bedrijfs- of organisatienaam, e-mailadres en wachtwoord dat u aanmaakt. Wanneer u zich aanmeldt voor een betaald plan, zal Private Drivers ook creditcardgegevens verzamelen en gebruik maken van een derde bemiddelaar om de verwerking van uw creditcard te beheren. Het is deze tussenpersoon niet toegestaan om uw factuurgegevens op te slaan, te bewaren of te gebruiken, behalve voor het enige doel van de verwerking van uw creditcard namens Private Drivers.

- Communicatie met ons. Wanneer u contact met ons opneemt om inlichtingen in te winnen over de diensten, om klantenservice of technische ondersteuning te vragen, of om andere informatie te vragen, kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of postadres verzamelen.

- Enquêtes. Wij kunnen contact met u opnemen om deel te nemen aan online onderzoek. Als u besluit om deel te nemen, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die persoonlijke informatie kan bevatten.

- Automatische gegevensverzameling. Zoals bij de meeste websites en mobiele applicaties, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie kan bestaan uit internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende/uitgangspagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en clickstreamgegevens, identificatiecodes voor mobiele apparaten en advertentie-identificatiemiddelen. Wij gebruiken deze informatie, die geen individuele gebruikers identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de site te volgen en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde gegevens niet aan persoonlijke informatie.

Informatie met betrekking tot de gegevens die voor onze klanten worden verzameld

Private Drivers levert Ticketing diensten aan haar klanten en verzamelt en verwerkt informatie onder leiding van haar klanten. Private Drivers heeft geen directe relatie met de personen van wie de persoonlijke gegevens worden verwerkt in zijn hoedanigheid als gegevensverwerker.

Cookies en traceertechnologieën

Wij, evenals derden die inhoud, analyses, reclame of andere functionaliteit op onze Diensten leveren, kunnen cookies, pixeltags, lokale opslag en andere technologieën ("Technologieën") gebruiken om automatisch informatie te verzamelen via de Diensten.

- Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de browser van de bezoeker worden geplaatst. Deze technologieën worden gebruikt voor het analyseren van trends, het beheer van de site, het bijhouden van de bewegingen van gebruikers op de site en het verzamelen van demografische informatie over ons gebruikersbestand als geheel. Wij kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven, zowel op individuele als op geaggregeerde basis. De gebruiker kan het gebruik van cookies op het niveau van de individuele browser controleren. Als u cookies weigert, kunt u onze site nog steeds gebruiken, maar uw vermogen om bepaalde functies of delen van onze site te gebruiken kan beperkt zijn.

- Pixelmarkeringen/webbakens. Een pixeltag (ook bekend als een webbaken) is een stukje code dat op de Site is ingesloten en dat informatie verzamelt over de betrokkenheid van gebruikers op die webpagina. Met behulp van pixeltags kunnen we bijvoorbeeld registreren dat een gebruiker een bepaalde webpagina heeft bezocht of op een bepaalde advertentie heeft geklikt.

- Lokale opslag. We kunnen lokale opslag (LS) zoals HTML5 gebruiken om informatie en voorkeuren op te slaan. Derden met wie wij samenwerken om bepaalde functies op onze site aan te bieden of om advertenties weer te geven op basis van uw webbrowseractiviteit, gebruiken LS zoals HTML5 om informatie te verzamelen en op te slaan. Verschillende browsers kunnen hun eigen beheertools aanbieden voor het verwijderen van HTML5 LS.

Hoe Private Drivers gebruik maakt van de informatie die we over onze huidige of toekomstige klanten verzamelen

Wij verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken persoonlijke informatie voor verschillende zakelijke doeleinden, waaronder:

Om diensten of informatie te verlenen die door klanten worden gevraagd. Private Drivers kan persoonlijke informatie gebruiken om de Service te leveren, om verzoeken om producten, diensten of informatie, met inbegrip van informatie over mogelijke of toekomstige diensten, in te willigen.

- Administratieve doeleinden. Private Drivers kan Persoonlijke informatie over u gebruiken voor administratieve doeleinden, waaronder het gebruik van:
o De belangstelling voor de diensten van Private Drivers meten;
o Nieuwe producten en diensten ontwikkelen;
o Zorgen voor interne kwaliteitscontrole;
o Verifieer de individuele identiteit;
o Stuur een e-mail naar het e-mailadres dat een klant ons verstrekt om uw account te verifiëren en voor informatie en operationele en operationele
o Doeleinden, zoals accountbeheer, klantenservice of systeemonderhoud;
o Betaling voor aangekochte producten of diensten verwerken;
o Aanvragen en transacties verwerken;
o Mogelijk verboden of illegale activiteiten te voorkomen;
o Handhaving van onze voorwaarden.

- Marketing Private Drivers Producten en diensten voor klanten. Private Drivers kan persoonlijke informatie gebruiken om u te voorzien van materiaal over aanbiedingen, producten en diensten die interessant kunnen zijn, waaronder nieuwe inhoud of diensten. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om u af te melden voor het gebruik van uw Persoonlijke Informatie voor marketingdoeleinden, zoals hieronder verder beschreven.

- Onderzoek en ontwikkeling. Private Drivers kan persoonlijke informatie gebruiken om niet-identificeerbare informatie te creëren die we alleen of in combinatie met informatie uit andere bronnen kunnen gebruiken, om ons te helpen onze bestaande producten en diensten optimaal te leveren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

- Anoniem en geaggregeerd informatiegebruik. Private Drivers kan persoonlijke en andere informatie over u gebruiken om geanonimiseerde en geaggregeerde informatie te creëren, zoals niet-geïdentificeerde demografische informatie, niet-geïdentificeerde locatiegegevens, informatie over de computer of het apparaat van waaruit u toegang krijgt tot de diensten van Private Drivers, of andere analyses die wij maken. Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie wordt gebruikt voor verschillende functies, waaronder het meten van de belangstelling van bezoekers voor en het gebruik van verschillende delen of functies van de Diensten. Geanonimiseerde of geaggregeerde informatie is geen persoonlijke informatie en Private Drivers kan dergelijke informatie op een aantal manieren gebruiken, waaronder onderzoek, interne analyse, analyse en andere wettelijk toegestane doeleinden. We kunnen deze informatie binnen Private Drivers en met derden delen voor onze of hun doeleinden in een geanonimiseerde of geaggregeerde vorm die is ontworpen om te voorkomen dat iemand u kan identificeren.

- Andere toepassingen. Private Drivers kan gebruik maken van persoonlijke informatie waarvoor wij een legitiem belang hebben, zoals direct marketing, individueel of marktonderzoek, antifraudebescherming of enig ander doel dat aan u bekend is gemaakt op het moment dat u persoonlijke informatie verstrekt of met uw toestemming.

Hoe Private Drivers de informatie die we verzamelen deelt

Private Drivers verkoopt of onthult geen persoonlijke informatie over u, behalve zoals beschreven in dit beleid of indien u daar uitdrukkelijk mee instemt. Wij kunnen uw informatie delen zoals beschreven in dit Privacybeleid:

- Leveranciers en dienstverleners. We kunnen persoonlijke informatie die we ontvangen met verkopers en dienstverleners alleen delen als dat nodig is om de Diensten aan ons te leveren. De soorten dienstverleners (verwerkers) aan wie wij Persoonlijke Informatie toevertrouwen, zijn onder meer dienstverleners voor wie wij Persoonlijke Informatie toevertrouwen: (i) levering van IT en aanverwante diensten; (ii) levering van de door u gevraagde informatie en diensten; (iii) verwerking van betalingen; (iv) activiteiten op het gebied van klantenservice; en (v) in verband met de levering van de Site. Private Drivers heeft de juiste contracten met de serviceproviders uitgevoerd die hen verbieden om Persoonlijke Informatie te gebruiken of te delen, behalve indien nodig om de gecontracteerde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

- Zakelijke partners. Private Drivers kan persoonlijke informatie delen met onze zakelijke partners en gelieerde ondernemingen voor interne zakelijke doeleinden van ons en onze gelieerde ondernemingen of om u te voorzien van een product of dienst waar u om hebt gevraagd. Private Drivers kan ook persoonlijke informatie verstrekken aan zakelijke partners waarmee wij gezamenlijk producten of diensten kunnen aanbieden, of waarvan wij denken dat de producten of diensten voor u van belang kunnen zijn. In dergelijke gevallen zal de naam van onze zakenpartner verschijnen, samen met die van Private Drivers . Private Drivers verlangt van onze filialen en zakelijke partners dat zij schriftelijk instemmen met het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonlijke Informatie die zij namens ons bewaren en deze niet te gebruiken voor een ander doel dan het doel waarvoor Private Drivers ze heeft verstrekt.

- Getuigenissen van gebruikers. Wij tonen persoonlijke getuigenissen van tevreden klanten op onze site, naast andere goedkeuringen. Met uw toestemming kunnen wij uw getuigenis samen met uw naam op de website plaatsen. Als u uw getuigenis wenst bij te werken of te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via jens@privatedrivers.be.

- Reclame en marketing van derden. Private Drivers kan derden toestaan om tracking tools (bijv. cookies) in te stellen voor het verzamelen van informatie over uw activiteiten (bijv. uw IP-adres, bezochte pagina('s), tijdstip van de dag). We kunnen de door ons verzamelde gegevens ook delen met derden die reclame maken voor derden. Deze advertentiepartners kunnen deze informatie (en soortgelijke informatie die van andere websites is verzameld) gebruiken om u gerichte advertenties te leveren wanneer u niet-Private Drivers-gerelateerde websites binnen hun netwerken bezoekt. Deze praktijk wordt vaak aangeduid als "gepersonaliseerde reclame" of "online gedragsreclame". Wij kunnen toegang verlenen tot andere gegevens die door de Site worden verzameld om de overdracht van informatie die nuttig, relevant, waardevol of anderszins voor u van belang kan zijn, te vergemakkelijken. Als u er de voorkeur aan geeft dat wij uw Persoonlijke Informatie niet delen met derden, kunt u zich kosteloos afmelden voor het delen van uw Persoonlijke Informatie, zoals hieronder beschreven.

- Social Media Widgets. Onze website kan sociale media functies bevatten, zoals de Facebook Like knop en widgets, zoals de 'Share This' knop of interactieve mini-programma's die op onze site draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op onze site bezoekt, en kunnen een cookie instellen om de functie naar behoren te laten functioneren. Social media features en widgets worden ofwel gehost door een derde partij of rechtstreeks op onze website. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies levert.

- Informatieverstrekking om ons of anderen te beschermen (zoals vereist door de wet en soortgelijke informatieverstrekking). Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie, andere Accountinformatie en inhoud raadplegen, bewaren en openbaar maken indien wij van mening zijn dat dit vereist of gepast is: (i) voldoen aan rechtshandhavings- of nationale veiligheidsverzoeken en juridische procedures, zoals een gerechtelijk bevel of dagvaarding; (ii) reageren op uw verzoeken; (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van u, ons of anderen beschermen; (iv) het beleid of de contracten van Private Drivers afdwingen; (v) bedragen die aan Private Drivers verschuldigd zijn, innen; (vi) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek of vervolging van vermoedelijke of werkelijke illegale activiteiten; of (vii) wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking anderszins noodzakelijk of gepast is.

- Fusie, verkoop of andere overdrachten van activa. Indien wij betrokken zijn bij een fusie, overname, financiering, due diligence, reorganisatie, faillissement, surseance van betaling, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van diensten naar een andere aanbieder, dan kan uw informatie worden verkocht of overgedragen als onderdeel van een dergelijke transactie zoals wettelijk en/of contractueel is toegestaan. In een dergelijk geval zal Private Drivers trachten de verkrijger opdracht te geven om de Persoonlijke Informatie te gebruiken op een wijze die in overeenstemming is met het Privacybeleid dat van kracht was op het moment dat die Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Gegevensoverdracht

Wij kunnen alle Persoonlijke Informatie die wij verzamelen overal ter wereld opslaan, inclusief maar niet beperkt tot, in Europa, in de cloud, op onze servers, op de servers van onze filialen of de servers van onze dienstverleners.

Bewaring van gegevens

Private Drivers zal uw gegevens bewaren zolang uw account actief is of zolang als nodig is om u diensten te verlenen. Ook bewaren wij persoonsgegevens die wij namens onze klanten verwerken zolang als nodig is om diensten aan onze klanten te verlenen. Wij zullen uw gegevens bewaren en gebruiken als dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe te kiezen

- Standaard Opt-In. Private Drivers houdt zich aan het beleid om een opt-in te eisen voor de communicatie met onze klanten. Bepaalde transactiegerelateerde e-mails zijn vereist voor het gebruik van het systeem en worden nog steeds verzonden. U kunt zich nog steeds afmelden zoals hieronder aangegeven:

- E-mail en telefonische communicatie. Als u een ongewenste e-mail van ons ontvangt, kunt u de afmeldlink onderaan de e-mail gebruiken om u af te melden voor het ontvangen van toekomstige e-mails. Wij zullen uw verzoek binnen een redelijke termijn na ontvangst verwerken. U blijft transactiegerelateerde e-mails ontvangen met betrekking tot producten of diensten die u hebt aangevraagd en administratieve mededelingen, zoals updates van de Voorwaarden of dit Privacybeleid.

- "Niet volgen". Do Not Track ("DNT") is een privacyvoorkeur die gebruikers kunnen instellen in bepaalde webbrowsers. DNT is een manier voor gebruikers om websites en diensten te informeren dat zij niet willen dat bepaalde informatie over hun webpaginabezoeken in de loop der tijd en over websites of online diensten heen wordt verzameld. Houd er rekening mee dat wij niet reageren op DNT-signalen of soortgelijke mechanismen die door webbrowsers worden uitgezonden, en dat wij deze niet honoreren.

- Cookies en op rente gebaseerde reclame. U kunt het plaatsen van cookies op uw computer stoppen of beperken of ze uit uw browser verwijderen door uw webbrowservoorkeuren aan te passen. Houdt er rekening mee dat op cookies gebaseerde opt-outs niet effectief zijn op mobiele applicaties. Op veel mobiele apparaten kunnen gebruikers van applicaties zich echter afmelden voor bepaalde mobiele advertenties via de instellingen van hun apparaat. De online reclame-industrie biedt ook websites waarvan u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van onze datapartners en onze andere reclamepartners die deelnemen aan zelfreguleringsprogramma's. De online reclame-industrie biedt ook websites waarvan u zich kunt afmelden voor het ontvangen van gerichte advertenties van onze datapartners en onze andere reclamepartners die deelnemen aan zelfreguleringsprogramma's.

Toegangs-, rectificatie-, uitwissings- en beperkingsrechten

- Klanten. U kunt uw accountgegevens op elk moment wijzigen, bijwerken of verwijderen door contact met ons op te nemen via jens@privatedrivers.be. Daarnaast kunt u uw account ook verwijderen via de mobiele applicatie. U kunt vragen of Private Drivers persoonlijke informatie over u verwerkt, om toegang tot persoonlijke informatie vragen en vragen dat wij uw persoonlijke informatie corrigeren, wijzigen of verwijderen wanneer deze onjuist is door contact met ons op te nemen via jens@privatedrivers.be. Vermeld uw volledige naam, het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een gedetailleerde beschrijving van uw verzoek om gegevens. Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld in overeenstemming met de lokale wetgeving. Wij zullen binnen 30 dagen reageren op alle verzoeken om toegang tot persoonlijke informatie.

- Gegevens gecontroleerd door klanten. Wij verwerken informatie in opdracht van onze klanten. Een persoon die toegang zoekt tot de gegevens die door Private Drivers voor zijn cliënt worden verwerkt, of die deze gegevens wil corrigeren, wijzigen of verwijderen, dient zijn vraag te richten aan de Private Drivers-klant (de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens). Als de klant Private Drivers verder verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen 30 werkdagen reageren op zijn verzoek.

Persoonlijke informatie voor kinderen

De Service en Site zijn niet bedoeld voor, noch verzamelt Private Drivers bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar.

Bescherming van informatie

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens en die van onze klanten is belangrijk voor ons. Private Drivers hanteert redelijke veiligheidsmaatregelen om uw informatie te beschermen tegen verlies, vernietiging, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. Wanneer u gevoelige informatie, zoals een creditcardnummer, invoert op onze bestelformulieren en inloggegevens op onze platform login pagina, coderen wij de verzending van deze informatie met behulp van SSL (Secure Socket Layer Technology). Deze technologieën helpen ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en beveiligd zijn en alleen beschikbaar zijn voor u en voor degenen die u geautoriseerde toegang hebt verleend. Geen enkele datatransmissie via het internet of informatieopslagtechnologie kan echter 100% veilig zijn vanwege de aard van het gedistribueerde netwerk dat het internet is. Daarom kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Als u vragen heeft over de veiligheid op onze website, kunt u contact met ons opnemen via info@privatedrivers.be.

Links naar websites van derden

Onze site kan links bevatten naar andere websites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van Private Drivers. Als u persoonlijke informatie verstrekt aan een van deze sites, is uw informatie onderworpen aan hun privacybeleid. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt aandachtig te lezen.

Verantwoording

In overeenstemming met het GDPR, verbindt Private Drivers zich ertoe om klachten over onze verzameling of het gebruik van uw persoonlijke gegevens op te lossen.

Private Drivers is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Ierse Commissie voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Private Drivers kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen. Door de Site of Service te blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen in het privacybeleid. Uw enige remedie, als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit privacybeleid, is het stopzetten van het gebruik van de Site en de Service. Als wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen wij u of onze klant hiervan op de hoogte stellen door middel van een e-mail die naar het e-mailadres van uw account wordt gestuurd of door middel van een kennisgeving op de Site voordat de wijziging van kracht wordt.

Zakelijke transacties

Private Drivers kan dit privacybeleid, en uw gebruikersaccount en gerelateerde informatie en gegevens, toewijzen of overdragen aan elke persoon of entiteit die dit privacybeleid en uw gebruikersaccount en gerelateerde informatie en gegevens verwerft of met Private Drivers is gefuseerd. U wordt via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van elke verandering in het eigenaarschap of het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals van alle keuzemogelijkheden die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Servicevoorwaarden

Wanneer u de Dienst opent en gebruikt, bent u onderworpen en gebonden aan de Algemene Voorwaarden van Private Drivers.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of over de beveiligingspraktijken van Private Drivers, neem dan contact met ons op via e-mail op jens@privatedrivers.be Wij horen graag van u.

Download

Mobile App